Lectio Håndbog
Header Grafik (1) Header Grafik (1)

Akademiet for talentfulde unge

Fordi talent smitter

Som elev på Akademiet for Talentfulde Unge, er du med i Danmarks første talentprogram, som sætter bred faglighed, samt social og personlig udvikling i fokus over et længerevarende forløb.

Her er fokus på at pleje talenterne ved at udfordre og inspirere dig og de andre elever på et højt fagligt niveau. Det udvikler dine studiemæssige og faglige kompetencer, som du sidenhen kan bruge på en videregående uddannelse.

Forløbet strækker sig over en to-årig periode, hvor hvert semester har et tematisk fokus. Som elev forventes det, at du deltager i en række obligatoriske seminarer samt i en summer camp, og derudover kan du deltage i frivillige arrangementer, mentorordning og i en international camp. Undervisningen kommer til at veksle mellem forelæsninger, workshops, virksomhedsbesøg o.l.

Vi støtter Akademiet for Talentfulde Unge, fordi:

  • der i alle hhx-klasser sidder elever, der har brug for ekstra udfordringer.
  • talentfulde elever fortjener at udfolde deres fulde potentiale.
  • talentfulde elever har brug for at møde ligesindede.
Dimission 2024 - se program for dagen