Lectio Håndbog
IMG 2361 (1) IMG 2361 (1)
IMG 2361 (1) IMG 2361 (1)

AVU

AVU står for Almen voksenuddannelse. AVU er som udgangspunkt for dig over 25 år.

Studiestart AVU august 2024

Basis-niveau

Alle:
Mandag d. 12. august kl. 9:25 i kantinen

G-niveau

Nye kursister:
Mandag d. 12. august kl. 9:00 i kantinen

Kursister, der kender skolen:
Mandag d. 12. august - se lokale og tid i dit skema i Lectio

F-niveau

Nye kursister:
Mandag d. 12. august kl. 9:00 i kantinen

Kursister, der kender skolen:
Mandag d. 12. august - se lokale og tid i dit skema i Lectio (dsa, mat og eng starter d. 14. august)

D-niveau

Nye kursister:
Mandag d. 12. august kl. 9:00 i kantinen

Kursister, der kender skolen:
Mandag d. 12. august - se lokale og tid i dit skema i Lectio (dsa, mat og eng starter d. 14. august)

G-niveau aften/online

Alle:
Torsdag d. 15. august kl. 17:00 i kantinen

IMG 20220922 110545 Edit 85363403059891 IMG 20220922 110545 Edit 85363403059891


AVU står for Almen Voksen Uddannelse

AVU er som udgangspunkt for dig over 25 år. Du er måske færdig på sprogskolen, eller måske har du forladt folkeskolen efter 7., 8. eller 9. klasse og vil nu gerne videre med en 9.- eller 10. klasses eksamen. Undervisningen foregår i Skanderborg.

Er du interesseret i at starte på AVU, så send en SMS til Marianne på 20 98 33 21.

Studiestart

Et forløb på AVU er et dynamisk forløb, hvor du selv kan være med til at sammensætte dit skema. Vi har studiestart både aug. og jan. og løbende optag på vores hold. Det betyder, at vi er gode til at tage imod nye kursister, og vi arbejder bevidst med at inkludere nye kursister i det sociale fællesskab på holdene og i arbejdet med fagene, bl.a. med tilbud om supplerende differentieret undervisning. 

 

Aktiviteter

På SCU er der i løbet af skoleåret mange fælles aktiviteter for alle elever, kursister og ansatte, f.eks. foredrag. Derudover arrangerer vi også studiedage kun for AVU kursister, hvor alt fra studiekompetencer til fællesspisning er på programmet. Som studerende på et AVU-forløb er det vigtigt, at du orienterer dig om skolens regler for aktiv deltagelse og orden, der gælder for samtlige uddannelser på SCU, herunder også AVU.

Optagelse på AVU

Her har vi samlet de mest nødvendige informationer, som du skal bruge
i forbindelse med din optagelse.

Hvilke adgangskrav er der?

Du optages på baggrund af en samtale med vores studievejleder, der vurderer dine forudsætninger for at følge undervisningen.

Særligt til dig under 25 år.

Hvad koster det?

Du skal betale for deltagelse på AVU via systemet Safeticket. Benyt linket nedenfor for at komme til betaling: Deltagerbetaling med Safeticket.

Når du tilmelder dig AVU, er der deltagerbetaling på hvert niveau.

Prisen pr. 1. august 2023: Kr. 140,- pr. niveau.

Såfremt du modtager efterløn eller en aldersbetinget pension, skal du betale en forhøjet deltagerbetaling på 750 kr. oveni den normale deltagerbetaling.

Hvis du har gennemført en videregående uddannelse, skal du betale fagets fulde pris.

Deltagerbetaling retur
Du kan få din deltagerbetaling retur for dine fag på AVU hvis:

  • Du gennemfører social- og sundhedsuddannelsens trin 1 som erhvervsuddannelse for voksne.
  • Du gennemfører den pædagogiske assistentuddannelse som erhvervsuddannelse for voksne.
  • Du gennemfører en fuld HF-eksamen

Du får kun pengene tilbage for de adgangsgivende fag til de tre uddannelser. For mere information kontakt en studievejleder.

Hvordan starter jeg på AVU?

Det gør du ved at kontakte studievejlederen, så I sammen kan aftale et tidspunkt for din optagelsessamtale.

Hvad går optagelsessamtalen ud på?

Du og studievejlederen skal sammen afklare dine forudsætninger for at starte på enten 9. eller 10 klasse. Dvs. I skal tale om, hvad du tidligere har lavet, og hvilke erfaringer det har givet dig.

Skal jeg have noget med til samtalen?

Ja, du må meget gerne medbringe det sidste eksamenspapir, du har fået. Det kan for eksempel være dine eksamenspapirer fra 9. eller 10. klasse eller dit prøvebevis fra sprogskolen.

Hvordan foregår samtalen?

Den tager ca. 30 minutter og foregår mellem dig og studievejlederen. Hvis du gerne vil have en anden person med, er du velkommen til det.

Hvad sker der så derefter?

Til samtalen har vi aftalt, hvad næste skridt skal være i forbindelse med dit optag. Det er afhængigt fra person til person, så der er noget, du aftaler individuelt med studievejlederen.

Hvornår starter undervisningen?

Vi starter hold i august og januar, men har løbende optag. Det er antallet af elever, der afgør, om vi kan starte et hold. Du er velkommen til at kontakte studievejlederen for at blive skrevet på venteliste.

Basis: Studiestart torsdag d. 11/1 2024 kl. 09:25 i kantinen

G-niveau: Studiestart torsdag d. d. 4/1 2024 kl. 09:25 i kantinen

FE-niveau: Studiestart torsdag d. 11/1 2024 kl. 09:25 i kantinen

D-niveau: Studiestart mandag d. 8/1 2024 kl. 09:25 i kantinen

G-niveau (aften/online): Studiestart tirsdag d. 9/1 2024 kl. 17:30 ved skolens hovedindgang

Kontakt

Hvis du har spørgsmål i forbindelse med din optagelse, er du velkommen til at kontakte studievejlederen for AVU - se kontaktinfo længere nede på siden.

IMG 1967 Copy IMG 1967 Copy

Find dit niveau

Selve forløbet på AVU tager ½ – 2 år, afhængig af hvilket niveau, du starter på. Du kan gå til prøve efter G- og D-niveau. Efter de andre niveauer kan du få et deltagerbevis, såfremt du består den faglige dokumentation.

Du kan afslutte AVU med en Almen Forberedelseseksamen (AF) i dansk D/dansk som andetsprog D, engelsk D, matematik D, naturvidenskab G og et af fagene historie G eller samfundsfag G. Med en Almen Forberedelseseksamen er du garanteret optagelse på HF.

Du er altid velkommen til at kontakte vores studievejleder, hvis du vil have mere information.

Du kan læse mere og fag og niveauer i fagbeskrivelserne i vores håndbog.

Niveauer

Læs mere om de forskellige niveauer på AVU herunder.

Basis-niveau

Basis-niveau ligger niveaumæssigt under grundskolens 9. klasse. Basisniveau afsluttes med en faglig dokumentation, der giver et deltagerbevis. 

Du kan kontakte vores studievejleder for mere information.

G-niveau

G-niveau svarer til grundskolens 9. klasses niveau og afsluttes med eksamen.

Du kan kontakte vores studievejleder for mere information.

F-niveau

F-niveau svarer til erhvervsuddannelsernes grundfag F. F- niveau afsluttes med en faglig dokumentation, der giver et deltagerbevis.

Du kan kontakte vores studievejleder for mere information.

E-niveau

E-niveau svarer til grundskolens 10. klasses niveau. E- niveau afsluttes med en faglig dokumentation, der giver et deltagerbevis. 

Du kan kontakte vores studievejleder for mere information.

D-niveau

D-niveau svarer til erhvervsuddannelsernes grundfag D. D-niveau afsluttes med eksamen.

Du kan kontakte vores studievejleder for mere information.

3 3
Ikon3 Ikon3

Undervisningen

På AVU har vi både undervisning om dagen og om aftenen. Aftenundervisningen er særligt tilrettelagt for dig, der er i arbejde, så en del af undervisningen foregår online.

På AVU fokuserer vi på de udviklingsmuligheder, som du rummer. Vores kursistgruppe er mangfoldig og mange kursister kommer med meget livserfaring. Vi sætter en ære i at hjælpe dig godt videre – i uddannelse, men også i livet.

Vi har en lang række initiativer, der støtter op omkring dig og din tilstedeværelse på studiet. Du kan også læse i vores fastholdelsespolitik i håndbogen.

Kernefag

Du kan vælge at tage AVU-fagene  som enkeltfag eller tage en fagpakke,
hvor du bliver berettiget til SU. AVU-fag kan også kombineres med FVU eller enkeltfag på hf.

Dansk

I dansk arbejder vi med sprog, litteratur og medier. Fordybelsesgraden og forventningerne til dine danskfaglige kompetencer er afstemt efter hvilket niveau, du er tilmeldt.

Dansk som andetsprog

I dansk som andetsprog arbejder vi med både mundtlig og skriftlig kommunikation om emner af personlig og almen interesse. Fordybelsesgraden og forventningerne til dine kompetencer i faget er afstemt efter hvilket niveau, du er tilmeldt.

Matematik

I matematik arbejder vi med forståelse af matematiske begreber, og om hvordan konkrete problemer fra hverdagen kan beskrives og løses ved hjælp af matematik. Fordybelsesgraden og forventningerne til dine matematiske kompetencer er afstemt efter hvilket niveau, du er tilmeldt.

Engelsk

I engelsk arbejder vi med at tale og skrive i et enkelt, forståeligt sprog om almene emner. Du får også viden om kultur og samfund i engelsktalende lande. Fordybelsesgraden og forventningerne til dine kompetencer i faget er afstemt efter hvilket niveau, du er tilmeldt.

Tilbudsfag

Du har altid mulighed for at læse kernefagene hos os,
mens tilbudsfagene kan variere fra år til.

Samfundsfag

I samfundsfag arbejder vi med danske og internationale samfundsforhold. Fordybelsesgraden og forventningerne til dine kompetencer i faget er afstemt efter hvilket niveau, du er tilmeldt.

Historie

I historie arbejder vi med vigtige begivenheder i Danmarks historie, Danmarks udvikling og sammenhænge i Danmarks historie.

Naturvidenskab

I naturvidenskab arbejder vi med sammenhænge og udvikling i naturen og med forholdet mellem menneske, sundhed, teknik og natur. Fagene biologi, kemi, geografi og fysik danner grundlag for faget.

Skriftlig dansk (fagelement)

I fagelementet i dansk er der fokus på fagets skriftlige dimension. Der arbejdes målrettet med at forbedre kursisternes skrivekompetencer gennem forskelligartede skriveøvelser.

Mundtligt dansk (fagelement)

I fagelementet i dansk er der fokus på fagets mundtlige dimension. Der arbejdes målrettet med at forbedre kursisternes kommunikative evner og sproglige forståelse gennem forskelligartede øvelser.

Uddannelsesvalg og arbejdsmarked (fagelement)

I fagelementet i samfundsfag er der fokus på arbejdsmarkedet, herunder forståelse af bl.a. flexicurity modellen samt refleksion over muligheder og udfordringer i forhold til egen fremtidige indtræden på arbejdsmarkedet.

IMG 7251 IMG 7251
Eden fra Eritrea tager 9. klasses eksamen på AVU
Eden Mobae Weldemicheal kom fra Eritrea til Danmark i 2019. Nu er hun i fuld gang med at tage en 9. klasses eksamen på AVU for at forfølge sin drøm om at blive tandklinikassistent.

"Da jeg gik på sprogskolen, var jeg lidt bange for, at AVU var for svært for mig. Men jeg overbeviste mig selv om, at dét kan jeg godt. "


Khawla Alkathawi er AVU-elev: Jeg vil være SOSU-hjælper og tjene mine egne penge

AVU har givet den 34-årige Khawla Alkathawi fra Syrien troen på sig selv tilbage, og hun kæmper nu for at klare skolen så godt, at hun kan begynde at læse til SOSU-hjælper.

- AVU har løftet mig, ikke kun i forhold til det danske sprog og det faglige generelt, men også som menneske. Jeg har fået troen på mig selv tilbage. Jeg kan se muligheder og ved, at jeg nok skal klare mig. Jeg har fået en ny identitet, jeg føler mig ikke som en tilfældig flygtning. Nej, jeg er Khawla, understreger hun.

Læs artikel her

Khawla4 Khawla4

Vejledere

Marianne Overgaard Marianne Overgaard

Marianne Overgaard

Underviser på VUC, studievejleder AVU
Matematik
Dimission 2024 - se program for dagen