Lectio Håndbog
Header Grafik Subpage Header Grafik Subpage

Bestyrelse og LUU

Nyt Formandsskab Nyt Formandsskab


Bestyrelse

Trine Teglhus
(DE) - Formand (tv. på billedet)

Regitse Rans Nielsen
(HK) - Næstformand (th. på billedet)

Torben Madsen
(Byrådene i Skanderborg og Odder)

Jørgen Naut 
(udpeget ved selvsupplering)

Henrik P. Lund
(Handelsstandsforeningerne i Odder og Skanderborg)

Britta Rynkeby Lemming
(DI)

Yvette Dyhr
(HK)

Lars Peter Schou
(udpeget ved selvsupplering)

Torbjørn Skjernov
(medarbejderrepræsentant)

Mona Johansen Larsson 
(medarbejderrepræsentant)

Simon Andreas Ladefoged Laursen
(repr. for elev- og kursistrådet)

Mille-Sofia Harlev
(repr. for elev- og kursistrådet)

 

Referat fra
bestyrelsesmøder


Det lokale uddannelsesudvalg (LUU)


Formål

”Skolerne og de faglige udvalg skal samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg om at skabe lærepladser i nødvendigt omfang.

Skolerne fastlægger i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg det nærmere indhold i undervisningen og fremkommer med forslag til fornyelse af uddannelsesreglerne”

(Uddrag fra Undervisningsministeriets hjemmeside).


Medlemmer af LUU

Det lokale uddannelsesudvalg består af (udpeget af):

Regitse Rans Nielsen, Formand (SCUs bestyrelse)
Vakant (HK)
Vakant (DE)
Mette Simonsen (DI)
Karsten Geertsen (sparringspartner)
Anja Basse (sparringspartner)
Vakant (sparringspartner)
Henrik P. Lund (selvsupplering)
Maria Winther Busk (underviser, lærepladskonsulent)
Else Krog (uddannelsesleder EUD/EUX Business)

Dimission 2024 - se program for dagen