Lectio Håndbog
Header Grafik Subpage Header Grafik Subpage

Bestyrelse og LUU

Scu Faelles Rev3 Scu Faelles Rev3


Bestyrelse

Bagerst fra venstre

Simon Andreas Ladefoged Laursen
(repr. for elev- og kursistrådet)
Torben Madsen
(Byrådene i Skanderborg og Odder)
Gertrud Lindberg Tefre
(udpeget ved selvsupplering)
Henrik P. Lund
(Handelsstandsforeningerne i Odder og Skanderborg)
Emil Ladefoged Jepsen
(repr. for elev- og kursistrådet)
Peter Rust Nørgaard
(økonomichef på SCU)
Britta Rynkeby Lemming
(DI) - næstformand
Sonja Mikkelsen
(HK) - Formand

 

Forrest fra venstre

Gitte Jensen 
(administrationschef på SCU)
Pia Marlo
(direktør på SCU)
Trine Teglhus
(DE)
Regitse Rans Nielsen
(HK)
Torbjørn Skjernov
(medarbejderrepræsentant)

Følgende er ikke med på billedet:
Tina Johansen (HK)
Jørgen Naut (udpeget ved selvsupplering)
Mona Johansen Larsson (medarbejderrepræsentant)

Referat fra
bestyrelsesmøder


Det lokale uddannelsesudvalg (LUU)


Formål

”Skolerne og de faglige udvalg skal samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg om at skabe lærepladser i nødvendigt omfang.

Skolerne fastlægger i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg det nærmere indhold i undervisningen og fremkommer med forslag til fornyelse af uddannelsesreglerne”

(Uddrag fra Undervisningsministeriets hjemmeside).


Medlemmer af LUU

Det lokale uddannelsesudvalg består af (udpeget af):

Regitse Rans Nielsen, Formand (SCUs bestyrelse)
Vakant (HK)
Vakant (DE)
Mette Simonsen (DI)
Karsten Geertsen (sparringspartner)
Anja Basse (sparringspartner)
Vakant (sparringspartner)
Henrik P. Lund (selvsupplering)
Maria Winther Busk (underviser, lærepladskonsulent)
Else Krog (uddannelsesleder EUD/EUX Business)

SØG SENEST 1. MARTS - BLIV OPTAGET HER