Lectio Håndbog
IMG 9222 IMG 9222
IMG 9222 IMG 9222

FVU

Ord og tal omgiver os konstant, og for omkring en million voksne er det en daglig kamp at læse, stave, skrive eller regne. FVU er som udgangspunkt for dig over 25 år, der gerne vil være bedre til det. Vi har samlet alt den information, som du har brug for, så du kan skabe dig et overblik over de forskellige uddannelsestrin, vi tilbyder. Læs også om hvordan du bliver optaget på uddannelsen.

IMG 2361 IMG 2361


FVU start

FVU start er et tilbud til dig med dansk som andetsprog. Du vil i undervisningen på FVU start komme til at arbejde med mundtlig formidling og dit ordkendskab. Du vil arbejde med ord og begreber, der relaterer sig til både dansk og matematik.

I undervisningen lærer du bl.a. at:

 • anvende ord i en kommunikation
 • arbejde frem mod en forståelig/hensigtsmæssig udtale
 • få strategier til, hvordan man lærer og fastholder nye ord
 • få en styrket opmærksomhed på forskellige teksttyper

Der er i FVU start kun ét trin.

 

Hvornår?

FVU start - hold efterår 2024: 

Mandage kl. 13:00-15:30 
Periode: 26/8-2/12

Onsdage kl. 09:25-13:00
Periode: 28/8-4/12

Prøve

Undervisningen i FVU-start fører frem til en intern prøve. Det er frivilligt at deltage i prøven. Det er ikke muligt at indstille sig som selvstuderende til prøven i FVU-start. Der gives en bedømmelse, der er enten "bestået" eller "ikke bestået”.

 

IMG 3231 IMG 3231


FVU dansk

Vi tager udgangspunkt i den form for dansk, som du møder i hverdagen. Du lærer at læse og forstå tekster som for eksempel breve, e-mails, instruktioner, blade og aviser. Du lærer også om staveregler og træner i at skrive for eksempel indkøbslister, beskeder og invitationer.

I undervisningen lærer du at:

 • stave ord
 • læse og forstå tekster
 • skrive og at bruge tekster

Hvornår?

FVU dansk - efterår 2024

Trin 1-4:
Onsdage kl. 09:25-11:35 
Fredage kl. 10:35-13:00
Periode: 28/8-4/12

Trin 1-3:
Mandage kl. 10:35-14:05
Periode: 26/8-6/12

Prøve

Du kan gå til prøve efter hvert trin. Prøverne er et tilbud. Du kan fortsætte til næste trin uden at have været til prøve.

Prøven efter det sidste trin svarer i sværhedsgrad til prøven i dansk i 9. klasse (folkeskolens afgangsprøve).

 

De forskellige trin

Trin 1

Her lærer du at stave de små, nemme ord. Du lærer også at læse og skrive korte tekster.

Trin 2

Her arbejder du med ordene på flere måder, og du lærer lidt sværere ord. Du træner også i at læse og skrive kortere tekster.

Trin 3

Her går du videre med grammatikken. Du læser forskellige typer af tekster og arbejder også med, hvordan du udtrykker dig.

Trin 4

Her arbejder du især med skriftlig dansk. Du arbejder med ord, som dansk har lånt fra andre sprog, og du læser og skriver tekster med fagligt indhold.

Brug4 (1) Brug4 (1)


FVU matematik

Du kommer til at blive en aktiv del af en undervisning, der lader dig arbejde med tal og matematik på mange måder: Det kan for eksempel være tal fra aviser, SKAT eller eksempler du selv har taget med.

I undervisningen lærer du bl.a. at:

 • lægge sammen, trække fra, gange og dividere
 • forstå og regne med kommatal
 • forstå og bruge brøker som 1/2 og 1/4
 • forstå og regne med procenter
 • omregne fra danske kroner til fremmed valuta
 • fremstille enkle tabeller og diagrammer
 • forstå matematiske begreber og størrelser

Hvornår?

FVU matematik - hold efterår 2024:

Trin 1-2:
Mandage kl. 08:05-10:25
Onsdage kl. 08:05-09:05
Periode: 26/8-4/12

Trin 1-2:
Fredage kl. 12:00-15:15
Værkstedsdag: 6/12 kl. 08:05-15:15
Periode: 6/9-6/12

Prøve

Du kan gå til prøve efter hvert trin. Prøverne er et tilbud. Du kan fortsætte til næste trin uden at have været til prøve.

Prøven efter det sidste trin svarer i sværhedsgrad til prøven i dansk i 9. klasse (folkeskolens afgangsprøve).

 

De forskellige trin

Trin 1

Her lærer du lægge sammen, trække fra, gange og dividere - både i hovedet og på papir. Du lærer også at bruge mål og vægt, brøker og procenter, længde og højde, bredde og omkreds.

Trin 2

Her lærer du om begreber som areal, rummål og figurer som trekant, firkant og cirkel. Du lærer også at forstå statistik og udarbejde data ved hjælp af statistiske metoder.

FVU-digital

FVU-digital er et tilbud til voksne, der er i beskæftigelse, og som har brug for at udvikle deres digitale færdigheder. I FVU-digital får du praktisk erfaring med it-udstyr og programmer, der hjælper dig med at løse opgaver på jobbet, fx kan der arbejdes med:

At modtage eller give beskeder til kolleger

At dokumentere dit arbejde med tekst eller billeder

At føre kørselsregnskab

At bruge videoer og vejledninger

Du lærer også, hvordan mobil og pc kan hjælpe dig med at læse, skrive og regne.

Kontakt vejlederen for FVU, hvis du ønsker at høre mere om FVU digital

FVU-engelsk

FVU-engelsk er et tilbud til voksne, der er i beskæftigelse, og som har brug for at udvikle deres færdigheder i engelsk. I FVU-engelsk får du sproglige færdigheder, der giver dig adgang til viden og information fra hele verden, som kan være brugbare i dit job, fx kan der arbejdes med:

At læse manualer og vejledninger

At forstå instruktionsvideoer

At finde information på nettet

Der kan også være fokus på, hvordan du arbejder arbejde med kunder og kolleger, der taler engelsk

Kontakt vejlederen for FVU, hvis du ønsker at høre mere om FVU engelsk

Foto FVU Digital Og Engelsk Foto FVU Digital Og Engelsk
Ikon3 Ikon3

Samarbejdspartnere

I Skanderborg og Odder Kommuner har du flere muligheder for at deltage i FVU-undervisning.

Vi samarbejder med Sprogcenter Midt og AOF Midt. 

 

Du kan desuden altid orientere dig om mulighederne for FVU-undervisning på siden voksenuddannelse.dk.

 

Her kan du læse den gældende Uddannelsesplan for FVU for vores dækningsområde Skanderborg og Odder kommune: Uddannelsesplan

Optagelse
på FVU

Her har vi samlet de mest nødvendige informationer, som du skal bruge i forbindelse din optagelse. 

Hvilke adgangskrav er der? 
For at blive optaget skal du til en læsetest eller en matematiktest. Testen sikrer, at du får undervisning, der passer til dit niveau.

Hvordan bliver jeg optaget?
Du skal kontakte studievejlederen for at komme til læsetest eller matematiktest.

Hvad sker der så derefter?
Hvis testen viser, at du er i målgruppen til FVU-undervisning, bliver du skrevet på venteliste. Vi kontakter dig, når du har fået plads på et hold.

Hvornår starter undervisningen?
Vi starter løbende hold, oftest et par gange om året. Det er antallet af elever, der afgør, om vi kan starte et hold. 

Kontakt
Hvis du har spørgsmål i forbindelse med din optagelse, er du velkommen til at kontakte studievejlederen for FVU.

Brug for vejledning?

Karen Christensen Porse Karen Christensen Porse

Karen Christensen Porse

Uddannelsesleder VUC, VEU-konsulent, studievejleder FVU og OBU
Dimission 2024 - se program for dagen