Lectio Håndbog
Header Grafik (1) Header Grafik (1)

Eksamensreglement for AVU

Du kan læse de overordnede regler for eksamen i bekendtgørelsen om prøver og eksamen.

Skanderborg-Odder Center for Uddannelses eksamensreglement indeholder vigtige oplysninger og retningslinjer om eksamen og terminsprøver.

Du kan læse eksamensreglementet for AVU her

Det er vigtigt, at du læser det grundigt igennem - bl.a. er det dit eget ansvar, at du til både terminsprøver og eksamen har en pc, der fungerer.

Det er derfor din pligt før eksamen og prøver:

  • at have gennemlæst eksamensreglementet
  • at have tjekket og afprøvet, at din pc fungerer ift. forholdsreglerne i eksamensreglementet.

Brug for hjælp?

Yasmin Hougaard Sørensen Yasmin Hougaard Sørensen

Yasmin H. Sørensen

Studiesekretær AVU/FVU/OBU, SPS
Velkommen til et nyt skoleår 2024/2025 - klik for info om opstart