Lectio Håndbog
Header Grafik (1) Header Grafik (1)

Eksamensreglement for HHX, HF, EUX og EUD

Du kan læse de overordnede regler for eksamen i bekendtgørelsen om prøver og eksamen.

Skanderborg-Odder Center for Uddannelses eksamensreglement indeholder vigtige oplysninger og retningslinjer om eksamen og terminsprøver.

Du kan læse eksamensreglementet for hhx, hf, eud, eux her

Det er vigtigt, at du læser det grundigt igennem - bl.a. er det dit eget ansvar, at du til både terminsprøver og eksamen har en pc, der fungerer.

Det er derfor din pligt før eksamen og prøver:

  • at have gennemlæst eksamensreglementet
  • at have tjekket og afprøvet, at din pc fungerer ift. forholdsreglerne i eksamensreglementet.

Brug for hjælp?

Gitte Jensen Gitte Jensen

Gitte Jensen

Studieadministrativ chef, studiesekretær HHX, bestyrelse
Charlotte Rydahl Charlotte Rydahl

Charlotte Rydahl

Studiesekretær HF, SU (HF/VUC)
Karsten Nielsen Karsten Nielsen

Karsten Nielsen

Studiesekretær EUD og EUX
Dimission 2024 - se program for dagen