Lectio Håndbog
Header Grafik (1) Header Grafik (1)

Pædagogisk fundament

Målsætning

Den pædagogiske platform er tænkt som en manifestation af skolens værdier og en beskrivelse af, hvordan uddannelsernes formål realiseres på SCU.

Pædagogisk ramme – med udgangspunkt i eleverne
Den pædagogiske ramme bygger på SCU’s vision og værdigrundlag, samt uddannelsernes lovgrundlag.

På SCU mødes elever/kursister med anerkendelse og med kravet om studieaktivitet og en adfærd, der lever op til skolens regler. Differentiering og individualisering er et naturligt led i en anerkendende pædagogisk tilgang. Da elever/kursister møder skolen med varierende forudsætninger, mødes de på SCU med et bredt spektrum af uddannelser, undervisningsmetoder og arbejdsformer.

Uddannelserne tilrettelægges, så der er et tæt sammenspil mellem teori og praksis, idet vi tror på, at det er med til at skabe motivation hos elever og kursister.

Nærvær skaber trivsel

Stamklassen er så vidt muligt omdrejningspunktet for undervisningens organisering og planlægning, da tryghed, nærvær og en social forankring i skolen giver eleverne og kursisterne muligheden for at udvikle kompetencer for samarbejde, medbestemmelse og personlig væren.

For at sikre udvikling af uddannelserne foretages der på de enkelte afdelinger en grundig og formativ evaluering af undervisningen.

Dimission 2024 - se program for dagen