Lectio Håndbog
Header Grafik (1) Header Grafik (1)

Persondata

Vi respekterer til fulde hensigten og formålet med persondataforordningen. Med vores privatlivs- og cookiepolitik har vi udarbejdet et overordnet rammeværktøj for skolens it-sikkerhed.

Vi ønsker med politikken at tilkendegive over for alle, der har relation til skolen, at anvendelsen og behandlingen af information og persondata er underkastet retningslinjer.

Politikken skal sikre, at skolens kritiske informationer om elever, medarbejdere og diverse samarbejdspartnere bevarer deres fortrolighed, integritet og tilgængelighed.

Læs mere her

Brug for vejledning?

Morten Kjær Morten Kjær

Morten Kjær

IT-chef
Dimission 2024 - se program for dagen