Lectio Håndbog
888 888

Camilla Bak Kristensen

Underviser på HHX
Matematik, afsætning, virksomhedsøkonomi
Dimission 2024 - se program for dagen