Lectio Håndbog
168 168

Kristian Lee Lorentzen

Underviser på HHX og EUD/EUX
Engelsk, mediefag, multimedia
Dimission 2024 - se program for dagen