Lectio Håndbog
667 667

Torbjørn Skjernov

Underviser på HF
Historie, filosofi, idéhistorie, KS-faggruppen
Dimission 2024 - se program for dagen