Lectio Håndbog

9.

oktober

2019

Header Grafik Subpage Header Grafik Subpage

HHX-elever
på Kvindemuseum

Opsamling1 Opsamling1

HHX-elever bliver klogere på Grundloven, demokratiet og kvinders stemmeret

I uge 41 har Kvindemuseet i Aarhus besøg af de fire 1.G klasser på HHX i forbindelse med undervisningen i Samfundsfag. Hold 2 besøgte museet tirsdag den 8. oktober. Her lærte de, at Grundloven af 1849 ikke gav stemmeret til ”de 7 F’er: fruentimmere (kvinder), folkehold, fattige, fremmede, fallenter (konkursramte), fjolser (udviklingshæmmede og psykisk syge) og forbrydere.

Demokratiet var således forbeholdt en begrænset flok. Kvinderne fik først valgret i 1915.

Eleverne dannede grupper af ”ligesindede” og skrev grundlovstaler og udarbejdede bannere, der skulle overbevise tilhørerne om, at netop deres syn på demokrati var det rigtige.

Kvindemuseet har til huse i det gamle rådhus i Århus, og eleverne opholdt sig en del af tiden i dan gamle byrådssal.

Der blev også tid til at kikke på de forskellige udstillinger i huset.

De 7 Fer1 De 7 Fer1
Arbejde Med Banner Fattige1 Arbejde Med Banner Fattige1
Grundlovstale Kvinders Stemmeret 21 Grundlovstale Kvinders Stemmeret 21
Dimission 2024 - se program for dagen