Lectio Håndbog

18.

september

2017

Header Grafik Subpage Header Grafik Subpage

Fire HHX-elever deltager i Projekt Forskerspire

Foto Foto

Anders, Jens, Johannes og Jonas fra 3. g på Gymnasiet HHX deltog den 10. og 11. september i sidste forskerspireseminar i Århus. Eleverne har alle valgt et forskningsprojekt, og alle har de haft en eller flere forskere tilknyttet deres projekt. De har brugt meget tid på at søge litteratur og gennemlæse dette – blandt andet har nogle af dem også taget sommerferien i brug til dette.

Emnerne er:

  • Søskenderivalisering set ud fra en psykologisk vinkel
  • Ulandsbistand og dens effekt på dansk erhvervsliv og samhandel
  • Konsekvenser for Bangladesh i forbindelse med en øget teknologisering og automatisering
  • Fortolkning af love med anvendelse af juridisk metode

Om seminaret siger eleverne blandt andet:

"Mange spændende foredrag, som bidrog til at få motivationen helt i top.

Forskerspireseminaret har givet mig en masse motivation. Både fordi jeg har snakket med mange engagerede mennesker, og fordi jeg lærer noget helt andet end jeg ville i skolen. Man får indblik i, hvor gennemarbejdet forskning er, og vi får redskaber til netop at kunne gøre det.

Århusseminaret gav blod på tanden til at færdiggøre projektet. Samtidig fik vi en masse brugbare akademiske tips, som også kan bruges i den almindelige undervisning. Derudover fik vi oplevet en god stemning med andre forskerspirer, som hver især arbejder med utroligt spændende projekter."

Dimission 2024 - se program for dagen