Lectio Håndbog

7.

december

2023

Header Grafik Subpage Header Grafik Subpage

"Det vigtigste er friheden til at skabe et attraktivt tilbud"

IMG 6855 (1) IMG 6855 (1)

Formanden for Folketingets Uddannelses- og Forskningsudvalg, Katrine Robsøe, hentede i mandags inspiration på SCU, hvor hun fik et indblik i, hvordan det er lykkedes at skabe et populært tilbud med flere forskellige ungdomsuddannelser og landets største 10. klassecenter under samme tag på Campus Skanderborg.

Katrine Robsøes besøg kommer i kølvandet på den seneste tids debat om den fremtidige organisering af landets 10. klasser, ligesom der også er øget politisk fokus på at få flere unge til at gennemføre en ungdomsuddannelse.

I den forbindelse ville udvalgsformanden gerne have et indblik i, hvordan det i Skanderborg er lykkedes at skabe et populært tilbud med flere forskellige ungdomsuddannelser og landets største 10. klassecenter under samme tag.

- Det er altid godt at få eksempler med fra virkelighedens verden tilbage til Christiansborg, lød det fra Katrine Robsøe.

Under besøget på SCU (Skanderborg-Odder Center for Uddannelse) og 10. klassecentret UCS10 havde Katrine Robsøe følgeskab af flere lokale, radikale politikere – formanden for Radikale Venstre i Skanderborg, Brian Aagaard Nielsen, samt byrådsmedlemmerne, Tage Nielsen og Anne Heeager.

Den politiske delegation blev vist rundt på skolen af SCUs direktør, Pia Marlo, og leder af UCS10, Anders Jepsen.

Hermed fik de radikale politikere et indtryk af de faciliteter, som skolen tilbyder de knap 900 elever, der er i gang med at tage en ungdomsuddannelse på SCU, og de 400 elever, som har valgt at tage 10. klasse på UCS10.

Pia Marlo og Anders Jepsen gav herefter Katrine Robsøe og de øvrige radikale politikere et indblik i dagligdagen og visionerne bag de efterspurgte uddannelsestilbud i Skanderborg.

Herudover var der blandt andet interesse for SCUs tilbud til ordblinde, hvor HF som noget nyt i dette skoleår har etableret en ordblindeklasse.

Her tager eleverne en almindelige HF-studentereksamen på kun to år, og ikke tre år som på mange andre uddannelsesinstitutioner.

- Underviserne er meget engagerede og kompetente, og jo mere vi tilpasser pædagogikken, jo gladere bliver eleverne, og jo mere lærer de, og så gennemfører de deres ungdomsuddannelse. Generelt tilbyder vi en stor grad af hjælp til elever, der måtte have brug for det, uanset hvilken ungdomsuddannelse de vælger, forklarede Pia Marlo, som også fremhævede, at VUC tilbyder gratis ordblindeundervisning for voksne over 25 år.

Også UCS10 har gode erfaringer med at etablere både ordblindeklasser og autismeklasser, hvor eleverne ifølge Anders Jepsen ”kan sænke skuldrene og være sig selv og endelig være en del af et fællesskab”. 

Generelt har UCS10 stor succes med at være en dagefterskole, og konceptet er blevet så populært, at der ud over de mange unge fra lokalområdet også kommer 150 unge fra Odder og Aarhus Syd. I alt er der nu 400 elever på 10. klassecentret i Skanderborg, hvilket er ny rekord. 99 procent af eleverne fortsætter herefter på en ungdomsuddannelse.

- Det vigtigste for de unge er relationer, venskaber og fællesskaber, og det kan vi give dem i form af et dagefterskoletilbud. Her får de fællesskabet uden at skulle dele værelse med andre, så vi har et tilbud til dem, der ikke har mulighed for eller lyst til at tage på efterskole. Mange elever giver os også mange muligheder for at lave alt muligt fedt. Vi har mange linjefag alt lige fra dans og fodbold til krea og e-sport, og eleverne kan sammensætte det hele, som de gerne vil, understregede Anders Jepsen.

Tidligere på året kom den såkaldte Reformkommission med anbefalinger til reformer af uddannelsessystemet. Et af forslagene er at afskaffe landets 10. klasser.

 - I stedet for at lukke 10.klasserne rundt om i landet, så drømmer jeg om endnu flere kommunale muligheder og løsninger til at drive 10. klasse. Det bedste og vigtigste er friheden til at skabe et attraktivt tilbud til de unge, understregede Anders Jepsen.

Også Pia Marlo fremhævede friheden som en væsentlig faktor for at skabe et vellykket uddannelsestilbud til de unge – ”væk med detailstyringen og alt det bagvedliggende bureaukrati,” lød opfordringen.

Katrine Robsøes besøg på SCU og UCS10 blev mandag aften blev fulgt op af et debatmøde i Skanderborg Kulturhus.

Læs artikel i Uge-Bladet Skanderborg

IMG 6859 (2) IMG 6859 (2)

Pia Marlo og Anders Jepsen. 

IMG 6851 IMG 6851

Rundvisning i det nye studiemiljø.

Dimission 2024 - se program for dagen