Lectio Håndbog
Header Grafik Subpage Header Grafik Subpage

Sonja Mikkelsen

Rolle i Bestyrelsen:
Formand, udpeget af HK Østjylland
Repræsenterer centret i VEU-centerrådet i Østjylland
Deltager i VUC-Bestyrelsesforenings og Danske Erhvervsskolers Bestyrelsesforenings årsmøder mm.

Baggrund:
HD (O)
Tidl. MF og minister
Aarhus Kommune – økonomisk afdeling, erhvervsafdeling og byudvikling (konsulent og sekretariatschef) 
HK Østjylland (kontorchef)
Restudy.dk (adm. dir.)
Formand for Egmont Højskolens bestyrelse
Medlem af Vanførefondens repræsentantskab

Mærkesager: 
Udvikle de bedst mulige rammer for unges uddannelse og øge voksen-efteruddannelsesaktiviteten i skolens område. 
Skabe samspil imellem uddannelses-, beskæftigelses- og erhvervspolitik, lokalt, regionalt og nationalt til fremme af vækst og udvikling

Privat: 
Født 1955, Gift, 2 døtre

Dimission 2024 - se program for dagen