Lectio Håndbog
204986554 1842105309317314 1726477592670198031 N 204986554 1842105309317314 1726477592670198031 N

EUX Business

Fag og 
opbygning

Uddannelsens
opbygning

De 2 første år går du i skole hos os på SCU.  Her er du en del af vores spændende og attraktive studiemiljø. Du bliver dygtig til både sprog og business-fag som f.eks virksomhedsøkonomi, afsætning og erhvervsinformatik, som du afslutter på gymnasielt niveau. De sidste 2 år er du elev i en virksomhed – det kalder vi hovedforløb. Efter de 4 år har du BÅDE en erhvervsuddannelse og en studentereksamen

EUX Business EUX Business

Fag på 
første år

Når du starter på grundforløb 2 kan du vælge den fagretning, der passer bedst til dine karrieredrømme.
På SCU kan du vælge fagretningerne detail, handel eller kontor.

Grundforløbet er det samme for alle fagretninger.

Dansk C

På Dansk C får du viden om sproget ved gennemgang af dansksprogede tekster, både litterære og ikke-litterære, inden for flere genrer og medier.

Samfundsfag C

Du får bl.a. undervisning i at sammenligne og forklare sociale og kulturelle mønstre. Ligeledes får du viden om politiske og økonomiske retninger. Du undersøger fx konkrete økonomiske prioriteringsproblemer i Danmark og EU og diskuterer løsninger.

Engelsk C

I engelsk C får du undervisning i bl.a. grammatik, udtale og engelsksproget litteratur og lærer at føre en samtale på engelsk om almene emner. Desuden får du viden om kulturelle og samfundsmæssige forhold i Storbritannien og USA.

Erhvervsfag

Erhvervsfag er en række praktisk orienterede fag:

 • Arbejdspladskultur
 • Arbejdsplanlægning
 • Samfund og sundhed
 • Praktikpladssøgning
 • Faglig kommunikation
 • Faglig dokumentation
 • Innovation

Virksomhedsøkonomi C

I virksomhedsøkonomi C lærer du om virksomheders beslutninger og adfærd, og om de betingelser og muligheder der er for at etablere en virksomhed. Undervisningen beskæftiger sig med både de danske og de internationale forhold inden for etablering og udvikling af en virksomhed, og du får kendskab til bl.a. brancheanalyse og økonomi.

Organisation C

I organisation C får du kendskab til, hvordan ledelsen og de ansatte kan tilpasse en organisation til udviklinger i det internationale samfund og omverdenen generelt. Undervisningen giver dig en grundlæggende viden om organisationsteori, men beskæftiger sig også med konkret projektledelse, teamorganisering og motivations- og ledelsesteorier.

Matematik C

I matematik C arbejder du med simple matematiske tankegange og metoder, og du lærer bl.a. at bruge simple it-baserede løsningsmetoder. Faget bygger på abstraktion og logisk tænkning og omfatter en række metoder til modellering og problembehandling, dog primært inden for samfundsvidenskabelige og økonomiske fagområder.

Erhvervsinformatik C

I erhvervsinformatik C får du en grundlæggende viden om samspillet mellem informationsteknologi og samfundet - både i forhold til den enkelte bruger og fx erhvervslivet. Du får teoretisk indsigt og praktiske færdigheder inden for bl.a. it-sikkerhed, hvor du lærer om virus og hacking, og hvordan man beskytter it-systemer mod dette.

Afsætning C

Afsætning er et samfundsvidenskabeligt fag. I faget beskæftiger vi os med private og offentlige virksomheders forhold til den nationale og internationale omverden og med virksomhedernes afsætningsmæssige beslutninger.

I faget udvikler du kompetencer inden for:

 • Salg
 • Service
 • Rådgivning
 • Markedsanalyse
 • Markedskommunikation
Student7 Student7
Eu11 Eu11
204634708 1842104752650703 4152460559767866828 N (1) 204634708 1842104752650703 4152460559767866828 N (1)

Fag på 
andet år

Dansk A

Dansk A beskæftiger sig med sprog, litteratur og medier og du lærer at udtrykke dig både mundtligt og skriftligt om litterære emner.

Virksomhedsøkonomi B

I virksomhedsøkonomi beskæftiger du dig med virksomheders økonomiske beslutninger og adfærd i samspil med omverdenen.

I faget virksomhedsøkonomi lærer du at klarlægge og behandle de grundlæggende økonomiske udfordringer, der knytter sig til en virksomheds bæredygtighed.

Afsætning B

Afsætning B er et samfundsvidenskabeligt fag. Faget giver viden om strategi, købsadfærd, markedsanalyse, markedskommunikation og afsætningsledelse. Faget beskæftiger sig med virksomhedens forhold til den nationale og internationale omverden og med virksomhedens markedsføringsmæssige beslutninger.

Engelsk B

I engelsk B udvikler du dine færdigheder i at forstå og bruge det engelske sprog.

Informatik B

Informatik på B-niveau giver dig faglig viden om teknologier, der benyttes til databehandling, og du lærer at bruge forskellige modeller til at strukturere data.

Erhvervsjura C

I erhvervsjura C får du gennemgået principperne og de vigtigste regler inden for dansk og international erhvervsjura.

Valgfag

Valgfag f.eks. Tysk C, Markedskommunikation C, Erhvervsjura C mv. 

Obligatorisk projekt

Desuden er der følgende obligatoriske projekt:

 • Erhvervsområdeprojekt
Velkommen til et nyt skoleår 2024/2025 - klik for info om opstart