Lectio Håndbog
B5 B5

HF-enkeltfag

Fagpakker 
og eksamen

Fagpakker

Du har muligheden for at sammensætte de fag, der er nødvendige, for at du kan søge ind på en specifik
videregående uddannelse. Hvis du har været i arbejde i nogle år og ønsker et sporskifte,
kan det være en oplagt vej at gå. Du kan se de forskellige fagpakker her.

Pædagog

Dansk A, Engelsk B, Samfundsfag C, Psykologi C 

Socialrådgiver

Dansk A, Engelsk B, Samfundsfag B, Psykologi C 

Sygeplejerske

Dansk A, Engelsk B, Biologi B, Psykologi C 

Bioanalytiker

Dansk A, Engelsk B, Matematik C, Biologi C, Kemi C

Radiograf

Dansk A, Engelsk B samt 2 af følgende fag:

Biologi B / Kemi B / Matematik B

B13 B13
Ikon5 Ikon5

Eksamen

I modsætning til mange andre ungdomsuddannelser får du på HF ikke standpunktskarakterer i løbet af året, men skal afslutte hvert fag med en eksamen.

Du har pligt til at læse reglerne for eksamen, som fremgår af vores eksamensreglement. 

Når du har en fuld HF eller fagpakke, kan du få tilbagebetalt din deltagerbetaling ved at udfylde og aflevere ansøgning i administrationen. Du kan få blanketten hertil i HF studieadministrationen.

Deltager-
betaling

For at blive optaget på HF-enkeltfag skal du altid til en samtale med en studievejleder og det er her, du bliver tilmeldt. Du skal herefter betale for deltagelse på HF-enkeltfag. Du får pengene igen, hvis du tager en fuld HF.

Prisen for fagene varierer og afhænger af faktorer som din uddannelsesmæssige baggrund og din tilknytning til arbejdsmarkedet.

Afhængigt af hvilke fag du vælger, koster et fag 550 kr. eller 1.400 kr., hvis du ikke har en videregående uddannelse.

Hvis du sammensætter og består en hel HF-eksamen eller én af vores fagpakker - får du deltagerbetalingen retur for de fag, der indgår i den pågældende HF-eksamen eller fagpakke. 

For efterlønnere eller pensionister uden tilknytning til arbejdsmarkedet og uden en videregående uddannelse betales samme priser dog med et ekstra gebyr på 750 kr. pr. fag.

Hvis du i forvejen har en videregående uddannelse, skal du selv betale for dine fag. Det drejer sig om ca. 8.000 kr. pr. fag afhængigt af hvilke fag, du vælger. Kontakt en studievejleder for mere information.

Brug for vejledning?

Lene732 Lene732

Lene Zülau Amstrup

Underviser og studievejleder på HF
Engelsk
Sif S Højlund Sif S Højlund

Sif Svaneby Højlund

Underviser og studievejleder på HF
Matematik
Dimission 2024 - se program for dagen