Lectio Håndbog
File 150 File 150

HF2

Fag og 
opbygning

Uddannelsens
opbygning

HF2 er opdelt i fire halvårlige semestre. På de to første semestre er der fokus på en række obligatoriske gymnasiale kernefag, der er centrale for videregående uddannelse generelt og for at kunne forstå og begå sig i verden i almindelighed. På de to sidste semestre specialiserer du dig i nogle af kernefagene ved at løfte dem til et højere fagligt niveau. Dit valg af specialisering afhænger både af, hvad du er særligt god til, men selvfølgelig også af, hvad der interesserer dig. De to år på HF2 hjælper dig på den måde både med at dygtiggøre dig i en retning, du brænder for, men også med at blive afklaret i forhold til, hvad du gerne vil.

På HF2 kan du få erfaring med det studie eller job, du sigter mod, fordi vi har flere projekt- og praktikforløb med mulighed for fordybelse eller afprøvning i praksis. Hvis du ved, at du efter HF vil tage en lang videregående uddannelse, kan du udvide din HF2 med en HF UNI, enten som en del af HF2 på SCU, eller som fagpakke, du tager bagefter. En HF UNI består af to ekstra fag, hvoraf det ene er et fag på A-niveau.

Muligheder med en HF-uddannelse på SCU

HF HF

Obligatoriske fag

HF2 er sammensat af en række obligatoriske gymnasiale kernefag,
en pakke af valgfag, der udgør en studieretning, samt et frit valgfag.

Obligatoriske fag

I din uddannelse indgår følgende obligatoriske gymnasiale kernefag:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik C
 • Faggruppen Kultur og samfund (KS):
  historie B, religion C og samfundsfag C
 • Naturvidenskabelig faggruppe (NF):
  biologi C, geografi C og kemi C
 • Idræt C eller et af følgende fag på C-niveau:
  billedkunst, design og arkitektur, mediefag eller musik
262462417 1959413384253172 2675406209573368770 N 262462417 1959413384253172 2675406209573368770 N
236119213 1875949565932888 5764747994684962613 N 236119213 1875949565932888 5764747994684962613 N
254696107 1946338628893981 7130297171947458074 N 254696107 1946338628893981 7130297171947458074 N

Mulige valgfag
på HF2

Sideløbende med din studieretning har du også mulighed for at
følge spændende valgfag på flere niveauer.

Biologi B

Biologi er et naturvidenskabeligt fag, hvor undersøgelser og eksperimenter i såvel laboratoriet som naturen skaber grundlag for indsigt i de biologiske systemers kompleksitet og mangfoldighed. Biologi er læren om livets oprindelse og udvikling og om livsprocesser på alle niveauer. Målet er at give indsigt og opnå biologisk viden inden for genetik, herunder bioteknologi, økologi, fysiologi og biokemi.

Idræt B

I idræt B lærer du at kombinere praktiske erfaringer i diverse idrætsgrene med teoretisk og videnskabelig viden inden for træning og arbejdsfysiologi. Udover træning i tekniske og taktiske færdigheder i fx atletik og boldspil, lærer du også at udforme træningsprogrammer og får viden om idræt som et historisk og kulturelt fænomen.

Mediefag B

I mediefag B får du viden om dramaturgiske principper og fortælleforhold i forbindelse med film og tv-produktioner og lærer om centrale genrer og programtyper.

Kemi B

Kemi på B-niveau er et valgfag på HF 2. år. Der bygges ovenpå kemien fra den naturvidenskabelige fagpakke, som du afslutter på 1. år. Du opnår en dybere viden i de kemiske færdigheder, som du allerede har. Du får en forståelse af, at kemisk viden og kreativitet er til gavn for mennesker og natur, men også ved uhensigtsmæssig anvendelse kan påvirke sundhed og miljø. Kemi B afsluttes med en mundtlig eksamen.

Design B

Design kan vælges som et af de obligatoriske, kreative valgfag på HF2 og er valgfag på HFe. Der et kreativt, projektorienteret fag, hvor du lærer om designprocesser gennem praktiske og teoretiske arbejder med produktdesign såvel som kommunikationsdesign samt design af fysiske omgivelser. DU skal nok lære tegne- og byggeteknikker, så du behøver ikke at være en haj til at tegne, men det er en fordel at være nysgerrig og kritisk.

Psykologi B/C

I psykologi arbejder vi med undersøgelser og teorier om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig. Hos os kan du vælge psykologi som valgfag på både c- og b-niveau. Faget afsluttes med en mundtlig eksamen på begge niveauer.

Matematik B

I matematik B lærer du at arbejde med simple formler samt beskrive og læse simple problemer med matematisk indhold. Matematik bygger på abstraktion og logisk tænkning, og du lærer om en lang række metoder til modellering og problembehandling inden for matematikkens verden.

Samfundsfag B

Samfundsfag på B-niveau inddrager sociologi, politik og økonomi i sin teoretiske tilgang til en forståelse af verden omkring os, og hvad der skaber individet. Samfundsfag deler faggrænse med bl.a. historie, økonomi, psykologi, jura, socialrådgiver- og pædagoguddannelserne. Samfundsfag B afsluttes med en mundtlig eksamen.

Religion B

På religion b-niveau er der sat tid af til faglig fordybelse i spændende temaer og analysemetoder indenfor religionsfaget så eleven hermed opnår en faglig sikkerhed og dybere forståelse for disse. Temaerne i undervisningen er nøje udvalgt så de bygger videre på den viden eleven har tilegnet sig på religion c i ks eller på enkeltfag.

Spansk B

Undervisningen på spansk B sætter dig i stand til at forstå talt og skrevet spansk og udtrykke dig mundtligt og skriftligt om almene og kendte emner på et enkelt og sammenhængende sprog.

Udover at lære sproget opnår du også viden om udvalgte aktuelle forhold i Spanien og andre spansktalende lande (fx Argentina, Colombia eller Mexico), og herunder deres kulturelle, historiske og samfundsmæssige forhold.

På spansk B er der desuden tilknyttet en studietur til Spanien, hvor du kan komme ned og opleve det spanske sprog og den spanske kultur helt tæt på.

Billedkunst C

I billedkunst C skal du arbejde med kunst på mange måder. Du skal studere kunst fra vores egen del af verden og global kunst, og du vil møde et udvalg af forskellige kunstgenrer - f.eks.: maleri, skulptur, installation og arkitektur.

Du skal nok lære tegne- og skulpturteknikker, så du behøver ikke at være en haj til at tegne, men det er en fordel at være nysgerrig og kritisk.

Dimission 2024 - se program for dagen