Lectio Håndbog
Header Grafik Subpage Header Grafik Subpage

HF Ordblind

IMG 1816 Copy IMG 1816 Copy


HF Ordblind

Vi tilbyder HF Ordblind, der er et 2-årigt forløb, hvor ordblinde elever (dvs. elever, hvis resultat i den nationale ordblindetest ligger i det røde felt) kommer i samme klasse. Klassen har samme størrelse som andre klasser, men i klasser for ordblinde elever vil der, i så mange timer som muligt, være to lærere til stede, så eleverne kan få hjælp hurtigst muligt. Denne særlige støtteordning er mulig, fordi vi søger SPS-støtte hjem til alle elever. Materialer ligger – naturligvis – i OCR-behandlede versioner, så de er fuldt tilgængelige for oplæsning med læse-/skriveteknologi. Vi arbejder primært i OneNote, så alt er samlet ét sted. Vi oplever, at vores klasse for ordblinde elever finder et trygt og udbytterigt læringsfællesskab, fordi de så at sige er i samme båd: de oplever en høj grad af fælles forståelse for de udfordringer, man som ordblind elev kan støde på, og de hjælper hinanden til at fastholde motivationen, ligesom de støtter hinanden i brug af læse-/skriveteknologi.

Vi adskiller os fra andre HF-tilbud til ordblinde elever, idet mange andre HF-uddannelser tilbyder 3-årige forløb. Her hos os har vi gennem en årrække erfaret, at hvis vi støtter korrekt op om vores ordblinde elever, er der ingen grund til at forlænge HF-uddannelsen med et år. For med den rette støtte, gode strukturer og den positive tilgang, kan ordblinde elever sagtens tage en HF på 2 år. Der er naturligvis lange skoledage, idet der ikke er reduceret skema, og underviserne er opmærksomme på dette i undervisningen og giver gerne en såkaldt hjernepause, når dette kræves. HF-ordblind er det, vi kalder ’lektie-light’. Det betyder, at der som udgangspunkt ikke gives lektier for, og det er dermed primært afleveringer, der skal laves hjemme.

I HF Ordblind har vi altså fokus på:

  • Læse-/skriveteknologi
  • SPS-støtte i undervisningen
  • Reduceret lektiemængde
  • Struktur
  • Motivation
  • Et trygt læringsmiljø
  • Formativ (dvs. fremadrettet og konstruktiv) feedback/-forward

Find din SPS-koordinator og læs mere om SPS

Find vores podcast om at være ordblind på HF

 

Dimission 2024 - se program for dagen