Lectio Håndbog
278124997 2052481051613071 5903670044042369719 N 278124997 2052481051613071 5903670044042369719 N

HF2

Ny elev

For den kommende elev

Læs mere om hvordan dit studieliv på HF kan blive, hvilke studierejser, talenttilbud og andre sociale aktiviteter der bidrager til et godt studiemiljø. Uddannelsen (Højere Forberedelseseksamen) er en almendannende gymnasial uddannelse.

På SCU kan du på kun 2 år tage en fuld HF-eksamen som giver dig adgang til såvel erhvervsakademierne, professionshøjskolerne som universiteterne (kræver udvidet fagpakke). Du kan også vælge at tage hf som et mere fleksibelt forløb via HF-enkeltfag.

268785908 1972272686300575 7777869324871720349 N 268785908 1972272686300575 7777869324871720349 N
Ikon5 Ikon5

Den første tid

Vi vægter trivsel højt. På de første dage vil du blive introduceret til SCU og særligt HF. I løbet af august/september vil den første SCU fest finde sted. Alle nye HF-elever tager i løbet af efteråret på en fælles studietur til Ribe. 

I klassen kommer I også til at arbejde med en god digital adfærd i undervisningen såvel som mellem eleverne. I løbet af din tid på HF vil du få muligheder for at deltage i sociale, kreative og idrætsorienterede aktiviteter. Du er altid velkommen til at kontakte Studieservice på skolen vedr. spørgsmål til SU, søgning af Ungdomskort mv.

Velkommen ombord!

Nu begynder et nyt kapitel af dit uddannelsesliv, og du kan rolig glæde dig! Vi har en masse spændende ting på programmet. De første to uger består af et introduktionsforløb, hvor du får en god start på at gå på HF på SCU.

Vi sørger for, at du får du hjælp til alt det praktiske, der skal på plads, når du går på HF og fortæller dig en masse om uddannelsen og dine fag. I den forbindelse er det vigtigt, at du har din PC med den allerførste dag, du skal møde på HF.

Selvfølgelig møder du også dine lærere og dine nye klassekammerater – og det er måske det allervigtigste. I skal trods alt tilbringe mange timer sammen, og derfor har vi sat god tid af til, at du og din nye klasse kan lære hinanden og jeres nye lærere at kende.

Vi sikrer, at du med det samme har nogle kammerater at holde dig til, og du vil derudover blive tilknyttet en tutor. En tutor er en lærer, der er din særlige kontaktperson, som du altid kan henvende dig til.

De to introuger kommer til at foregå som en god blanding af sjovt og hyggeligt samvær, spændende undervisning og udfordrende aktiviteter, alle kan føle sig hjemme i.

På første år af din HF møder du fag, du kender fra folkeskolen: dansk, engelsk, matematik, kemi, biologi, geografi, historie, religion og samfundsfag. Derudover har du et kreativt fag det første halve år (idræt, design, musik eller billedkunst), som du afslutter med mundtlig eksamen ved juletid. Vi skal nok sørge for, at du får de bedste muligheder for at gøre dig klar til eksamen.

Du kan også glæde dig til en introtur til et sted i Danmark på første år, hvor der vil være rig mulighed for at lære hinanden endnu bedre at kende udover gå i dybden med nogle faglige opgaver.

I løbet af din tid på HF vil du også komme til at snuse til forskellige uddannelser i det, vi kalder POP (Projekt- og praktikforløb), hvor du eksempelvis skal en tur på VIA og vælger dig ind på forskellige uddannelser. Det vil klæde dig på til fremtidigt uddannelsesvalg og dermed også hjælpe dig på vej til at vælge din studieretning på HF. Du vil skulle vælge studieretning allerede i januar på første år, men du starter først på studieretningsfagene/valgfag på andet år.

På andet år tager klasserne typisk på studietur til Dublin, og betalingen vil blive opkrævet i to rater i løbet af første år. Her kan du få pudset dit engelske af og få lov at udforske byen på egen hånd.

Du kan også se frem til at blive del af et stort og mangfoldigt studiemiljø, hvor de forskellige uddannelser i huset (HHX, EUX, HTX, EUD, HF-enkeltfag) skaber grobund for flere fælles tiltag som eksempelvis idrætsdag, fredagscafé, fester og foredrag.

Vejledningen

Du har god mulighed for at hente hjælp, hvis en af dine klassekammerater eller du selv har problemer. Vi har to studievejledere tilknyttet HF. Du kan altid gå til vejlederne, hvis du har noget, du gerne vil tale om, uden at andre hører det.

Har du behov for det, har vi også en fast psykolog i huset.

235071170 1875950089266169 8245220538165327519 N 235071170 1875950089266169 8245220538165327519 N
241174803 1895252557335922 5773325325236805170 N 241174803 1895252557335922 5773325325236805170 N

Undervisningen

Underviserne har fokus på det positive og de udviklingsmuligheder, som findes i den enkelte gymnasieelev.

Differentiering og individualisering er et naturligt led i denne tilgang.

IMG 2758 IMG 2758
Ikon5 Ikon5

Evaluering

For at lære at det vigtigt at vide, hvad der skal til for at blive bedre. Derfor er evaluering også en vigtig del af gymnasielivet.

På HF evalueres du løbende gennem skriftlige opgaver mv. Du skal også arbejde med, hvordan du kan gøre en allerede afleveret opgave bedre. Målet er hele tiden, at du bliver så dygtig som muligt.

Vi vil også gerne lære og blive bedre. Du skal derfor også evaluere undervisningen og skolen som helhed. Evalueringen foregår fx gennem elektroniske spørgeskemaer eller ved samtaler mellem klassen og underviserne. En gang hvert år laves en større elevtilfredshedsundersøgelse (ETU).

Vil du vide mere?

Vil du vide mere om, hvordan det er at være gymnasieelev på HF? Allerede i 8. klasse kan du tage et introduktionsforløb på HF. Går du i 9. eller 10. klasse, og er du usikker på valg af ungdomsuddannelse, har du mulighed for at komme på brobygning.

Du kan også besøge os på uddannelsesmessen på Fælleden i november eller til vores åbent hus i januar. Hold øje med de aktuelle datoer på hjemmesiden.

Vi vil altid gerne vise dig vores skole, kontakt én af vores studievejledere herom.

Brug for vejledning?

Lene732 Lene732

Lene Zülau Amstrup

Underviser og studievejleder på HF
Engelsk
Sif S Højlund Sif S Højlund

Sif Svaneby Højlund

Underviser og studievejleder på HF
Matematik
Dimission 2024 - se program for dagen