Lectio Håndbog
236119213 1875949565932888 5764747994684962613 N (1) 236119213 1875949565932888 5764747994684962613 N (1)

HHX

Fag og 
opbygning

Uddannelsens
opbygning

Læs mere om hvordan uddannelsen er opbygget, her på siden. 

HHX HHX

Studieretninger og fagoversigt

I løbet af din uddannelse skal du både have obligatoriske fag og valgfag. Nogle af de obligatoriske fag kan også være studieretningsfag.

Økonomi

Studieretningsfag

 • Virksomhedsøkonomi A
 • International økonomi A

Obligatoriske fag

 • Dansk A
 • Engelsk A
 • 2. fremmedsprog Tysk B/Spansk A
 • Matematik B
 • Historie B
 • Afsætning B
 • Erhvervsjura C
 • Informatik C
 • Samfundsfag C
 • Erhvervscase
 • Studieområdeprojekt

Valgfag

 • 2-3 valgfag, hvis du har Tysk B
 • 1 valgfag, hvis du har Spansk A 

Marketing

Studieretningsfag

 • Virksomhedsøkonomi A
 • Afsætning A

Obligatoriske fag

 • Dansk A
 • Engelsk A
 • 2. fremmedsprog Tysk B/Spansk A
 • Matematik B
 • Historie B
 • International økonomi B
 • Erhvervsjura C
 • Informatik C
 • Samfundsfag C
 • Erhvervscase
 • Studieområdeprojekt

Valgfag

 • 2-3 valgfag, hvis du har Tysk B
 • 1 valgfag, hvis du har Spansk A

Global økonomi

Studieretningsfag

 • International økonomi A
 • Afsætning A

Obligatoriske fag

 • Dansk A
 • Engelsk A
 • 2. fremmedsprog Tysk B/Spansk A
 • Matematik B
 • Historie B
 • Virksomhedsøkonomi B
 • Erhvervsjura C
 • Informatik C
 • Samfundsfag C
 • Erhvervscase
 • Studieområdeprojekt

Valgfag

 • 2-3 valgfag, hvis du har Tysk B
 • 1 valgfag, hvis du har Spansk A

Matematik & økonomi

Studieretningsfag

 • Matematik A
 • Virksomhedsøkonomi A

Obligatoriske fag

 • Dansk A
 • Engelsk A
 • 2. fremmedsprog Tysk B/Spansk A
 • Historie B
 • International økonomi B
 • Afsætning B
 • Erhvervsjura C
 • Informatik C
 • Samfundsfag C
 • Erhvervscase
 • Studieområdeprojekt

Valgfag

 • 2-3 valgfag, hvis du har Tysk B
 • 1 valgfag, hvis du har Spansk A

Matematik & international økonomi

Studieretningsfag

 • Matematik A
 • International økonomi A

Obligatoriske fag

 • Dansk A
 • Engelsk A
 • 2. fremmedsprog Tysk B/Spansk A
 • Historie B
 • Virksomhedsøkonomi B
 • Afsætning B
 • Erhvervsjura C
 • Informatik C
 • Samfundsfag C
 • Erhvervscase
 • Studieområdeprojekt

Valgfag

 • 2-3 valgfag, hvis du har Tysk B
 • 1 valgfag, hvis du har Spansk A
280042358 2072226349638541 2539692579195156906 N 280042358 2072226349638541 2539692579195156906 N
280551574 2080862475441595 5950732868480578648 N 280551574 2080862475441595 5950732868480578648 N
262568243 1959413234253187 6029388838182331474 N 262568243 1959413234253187 6029388838182331474 N

Valgfag på HHX

Sideløbende med din studieretning har du også mulighed for at følge spændende valgfag på flere niveauer.
Det er din studieretning og dit 2. fremmedsprog, der afgør, hvor mange valgfag du kan følge og på hvilket niveau.

Matematik A

I matematik A arbejder du med en række fundamentale matematiske tankegange, begreber og metoder, og du lærer at bruge relevante matematiske hjælpemidler.

Matematik bygger på abstraktion og logisk tænkning, og du præsenteres for en række metoder til modellering og problembehandling inden for matematikkens verden, dog primært inden for samfundsvidenskabelige og økonomiske fagområder.

Afsætning A

Handler om at analysere og forstå virksomheders muligheder for at markedsføre og afsætte produkter, som passer til efterspørgslen på tværs af forskellige demografiske og kulturelle markedsforhold. Du lærer om markedsstrategier, købsadfærd, markedsanalyse, målgrupper, afsætnings- og markedskommunikation.

Tysk A

I tysk fortsættersprog A lærer du både at udtrykke dig mundtligt og skriftligt på tysk standardsprog. Samtidig får du et bredt kendskab til tyske kultur- og samfundsforhold.

Du får bl.a. undervisning i tysk grammatik, og opnår et varieret ordforråd der gør, at du kan diskutere ukendte og kendte emner på tysk.

International økonomi A

På international økonomi arbejdes der med den samfundsøkonomiske udvikling set i både et nationalt og globalt perspektiv. Du kommer til at arbejde med økonomiske teorier og metoder, handels- og udviklingsteorier og det internationale, økonomiske samarbejde. Faget giver dig indsigt i international handel, økonomiske vækststrategier m.m.

Virksomhedsøkonomi A

Du kommer til at beskæftige dig med en virksomheds økonomiske beslutninger og adfærd i samspillet med omverdenen. Du lærer, hvordan virksomheder kan styre deres økonomi og anvende strategiske værktøjer for skabe vækst og konkurrencedygtighed. Du kommer til at arbejde med økonomiske modeller, budgetter og regnskaber i en virksomhed.

Erhvervsjura B

Du får indblik i de juridiske regler, der gælder i et retssamfund, og hvordan de på én gang skaber muligheder og sætter rammer for virksomheder og forbrugere. Du lærer om bl.a. indgåelse af kontrakter, køb og salg af varer og erstatningsansvar

Informatik B

Du får et dybere indblik i, hvordan den digitale verden hænger sammen. Du skal blandt andet lære om programmering, databaser, brugervenlighed, it-sikkerhed, teknologi-etik og it-baseret-innovation. I den forbindelse skal du arbejde projektorienteret med at skabe en række forskellige produkter som f.eks. apps, hjemmesider og spil.

Innovation B

Du lærer at arbejde kreativt med idéudvikling til værdiskabelse og udvikler produkter, der passer til tidens trends, den teknologiske udvikling og kundernes behov. Du lærer at udarbejde en forretningsplan. Du arbejder med aspekter omkring opstart af virksomhed.

Finansiering B

Du lærer om mere komplekse finansielle produkter som futures og optioner. Du lærer om hvad du skal overveje, når du sammensætter en investeringsportefølje, hvor du får et indblik i sammenhængen mellem afkast og risiko. Du får også et indblik i hvilke finansieringsbehov virksomheder kan have i forskellige faser og hvilke muligheder de har for at finansiere opstart, løbende drift og nye investeringer.

Samfundsfag B

I Samfundsfag skærper du din forståelse for forskellige problemstillinger, som vi som samfund og borgere står overfor, uanset om vi kalder os danskere, europæere eller verdensborgere. 

Innovation C

Du lærer at arbejde kreativt med idéudvikling til værdiskabelse og udvikler produkter, der passer til tidens trends, den teknologiske udvikling og kundernes behov. Du lærer at udarbejde en forretningsplan. Du arbejder med aspekter omkring opstart af virksomhed.

Psykologi C

Du får et godt i indblik i menneskets udvikling, og hvordan vi som personer tænker, føler og handler i forskellige situationer. Du lærer også, hvordan faktorer som arv, miljø, kultur og historie kan påvirke på vores adfærd.

Markedskommunikation C

Du lærer, hvordan en virksomhed kommunikerer på en professionel og effektfuld måde med omverdenen i forhold til strategi, målgruppe og kunder. Med den rette kommunikation, markedsføring og strategi kan virksomheden profilere sig. Du arbejder med analyser og reklamer i forhold til forskellige medier og målgrupper.

Finansiering C

Du får du et godt indblik i finansmarkeder og vigtige økonomiske sammenhænge. Du lærer at vurdere mulighederne for kapitalfremskaffelse samt fordelene ved forskellige investeringsformer både som privatperson og som virksomhed. Du lærer om obligationer, aktiehandel, låneoptagelse, renter m.v.

Kulturforståelse C

Her bliver du klog på verden og dens mange kulturer. Alle indgår i kulturelle relationer og du får redskaber til at møde og forstå andre kulturer. Du udvikler din viden og forståelse for kulturelle forandringer samt fremmer dine muligheder forbedre at kunne begå dig i en verden præget af kulturel mangfoldighed.

Mediefag C

Du arbejder både teoretisk, analytisk og praktisk med medier som film og tv. Du lærer om centrale genrer, programtyper og de grundlæggende træk ved henholdsvis fakta og fiktion samt de økonomiske perspektiver i film- og tv-industrien. Du udarbejder din egen film.

Organisation C

I faget organisation lærer du om forholdet mellem ledelse og medarbejdere på forskellige niveauer i en virksomhed. Derudover lærer du, hvordan mennesker fungerer og agerer i forskellige former for gruppe og fællesskaber. Du bliver således præsenteret for en række teorier i ledelse og organisation, samt får mulighed for at arbejde med forskellige case-forløb, hvor teorierne relateres til den virkelige verden

Dimission 2024 - se program for dagen