Lectio Håndbog
Header Grafik (1) Header Grafik (1)

Kvalitet og evaluering på SCU

På alle SCUs uddannelser er der bekendtgørelsesmæssige krav om sikring og udvikling af kvaliteten. Nedenstående giver et samlet overblik over vores udviklingsarbejde.

SCU ønsker at fremstå som et handlekraftigt uddannelsescenter med fokus på gymnasiale uddannelser, erhvervsrettede og almene uddannelser af høj kvalitet og med fokus på både elever, medarbejdere og virksomheder. For at understøtte, videreudvikle og dokumentere skolens kvalitet har vi udarbejdet en overordnet kvalitetssystematik for kvalitetsarbejdet i form af ”SCUs KVALITETSSYSTEM”.

Ved kvalitetssikring og –udvikling forstås et systematisk, kontinuerligt arbejde med evaluering og opfølgning/udarbejdelse af handlingsplaner for at styrke kvaliteten i alle SCUs ydelser. Kvalitet er et resultat af uddannelsernes indhold, undervisningsmaterialet, medarbejdernes kompetencer samt andre forhold, der påvirker læringsoplevelsen.

På alle SCUs uddannelser er der bekendtgørelsesmæssige krav om sikring og udvikling af kvaliteten. Desuden er det en naturlig følge af SCUs vision, at alle medarbejdere til stadighed har fokus på sikring og udvikling af såvel kerneydelsens som andre ydelsers kvalitet.

På SCU har vi et klart ønske om at fremstå med en stor åbenhed om, hvad der foregår på området for kvalitet og evalueringer, og ønsker samtidigt at leve op til diverse love og bekendtgørelser om kvalitet, gennemsigtighed og åbenhed.

For til stadighed at kunne forbedre arbejdet med at skabe læring hos vores elever, gennemfører vi forskellige undersøgelser og evalueringer. Resultaterne herfra anvender vi til at udarbejde handlingsplaner og udføre dem. Rammerne for undervisning tilpasser vi således løbende pga. af interne og eksterne påvirkninger herunder love og bekendtgørelser. Vi arbejder ihærdigt med at skabe de bedste muligheder for læring gennem opfølgning på dét, som vores elever oplever i undervisningssituationen.

Folderen ”SCUs KVALITETSSYSTEM” giver et detaljeret billede af det systematiske kvalitetsarbejde, der foregår på skolen som helhed og på de respektive uddannelser.


SCU kvalitetssystemet

SCU evalueringssystemet

 

Specifikt for hver uddannelse:

Kvalitetsberetning- og plan EUD/EUX:

Kvalitetsberetning- og plan HF

Kvalitetsberetning- og plan HHX

Dimission 2024 - se program for dagen